Största Kapitalförvaltarna: BlackRock, State Street och Vanguard

Lästid: 8 minuter

Grundare av de Största Kapitalförvaltningsbolagen

Redaktionell ”Gräv” Globalismens Maktelit / s. kling

BlackRock

Black Rock grundades 1988 och är idag världens största kapitalförvaltare. De huvudsakliga grundarna av BlackRock inkluderar:

 • Laurence D. Fink: Larry Fink är en av huvudgrundarna och fungerar som ordförande och VD. Han har spelat en central roll i företagets tillväxt och utveckling.
 • Robert S. Kapito: En av grundarna och nuvarande president. Han har varit med sedan företagets tidiga dagar och har haft flera ledande roller.
 • Susan L. Wagner: En annan grundare som har tjänstgjort som vice ordförande och haft flera strategiska roller inom företaget.
 • Barbara Novick: Medgrundare som också har varit involverad i företagets utveckling och strategiska riktning.
 • Ben Golub: Medgrundare som har bidragit till företagets tidiga framgångar och strukturella uppbyggnad.

Dessa personer tillsammans lade grunden för vad som skulle bli världens största kapitalförvaltare​ (StockDork)​​ (The future of trading)​.

State Street

State Street Corporation har en lång historia som går tillbaka till 1792, men som en modern kapitalförvaltare och global finansiell tjänsteleverantör är några nyckelpersoner ansvariga för dess utveckling:

 • Ronald P. O’Hanley: Nuvarande ordförande och VD, även om han inte är en grundare, har han varit avgörande för företagets moderna utveckling och expansion av deras kapitalförvaltningstjänster.

State Street har växt och utvecklats över århundraden, och dess moderna framgångar är resultatet av arbete av många ledare och chefer under dess långa historia​ (State Street)​​ (Craft.co)​.

Vanguard

Vanguard grundades 1975 och är känt för att ha introducerat de första indexfonderna för privatpersoner. De huvudsakliga grundarna av Vanguard inkluderar:

 • John C. Bogle: John Bogle grundade Vanguard och är känd för att ha revolutionerat investeringsvärlden genom att introducera lågkostnadsindexfonder. Hans filosofi om att hålla kostnaderna låga och investera långsiktigt har haft en enorm påverkan på kapitalförvaltningsindustrin.

Bogle’s vision och ledarskap har format Vanguard till att bli en av världens största och mest respekterade kapitalförvaltare​ (Craft.co)​​ (Home)​.

Sammanfattning

De huvudsakliga grundarna av dessa stora kapitalförvaltare har haft en betydande inverkan på finansindustrin genom deras visioner och ledarskap. Larry Fink och hans kollegor på BlackRock, John Bogle på Vanguard, och de många ledare som har format State Street över årtionden, har alla bidragit till att skapa några av världens mest inflytelserika finansiella institutioner.

Fokus på Black Rock ( de övriga fungerar på liknande sätt)

Larry Fink: En Översikt och Karriär

Bakgrund

Laurence D. Fink, ofta kallad Larry Fink, är en av de mest inflytelserika personerna inom den globala finansindustrin. Han föddes den 2 november 1952 i Los Angeles, Kalifornien. Fink är mest känd som grundare, ordförande och VD för BlackRock, världens största kapitalförvaltare.

Utbildning

Larry Fink har en stark akademisk bakgrund inom ekonomi och finans:

 • Bachelor of Arts: Fink avlade en kandidatexamen i statsvetenskap vid University of California, Los Angeles (UCLA).
 • Master of Business Administration (MBA): Han fortsatte sina studier vid UCLA Anderson School of Management, där han erhöll en MBA med inriktning på fastigheter.

Karriär

Larry Finks karriär började inom investment banking och har genom åren utvecklats till att bli en central figur inom global kapitalförvaltning.

 1. First Boston Corporation:
  • Fink började sin karriär på First Boston Corporation (nu en del av Credit Suisse), där han blev en av de yngsta verkställande direktörerna. Här ledde han företagets obligationsavdelning och utvecklade innovativa produkter inom räntebärande värdepapper.
 2. Grundandet av BlackRock:
  • 1988: Efter att ha lämnat First Boston grundade Fink tillsammans med ett litet team BlackRock, ursprungligen en del av Blackstone Group. BlackRock blev snabbt känt för sin expertis inom riskhantering och investeringar i räntebärande tillgångar.
  • 1999: BlackRock blev ett självständigt företag efter sin IPO (Initial Public Offering). Under Finks ledning har BlackRock vuxit exponentiellt och hanterar nu över 10 biljoner USD i tillgångar.
 3. Ledarskap och Strategi:
  • Fink är känd för sin långsiktiga strategi och betoning på hållbarhet och ESG (Environmental, Social, and Governance) faktorer. Han har ofta betonat vikten av företag att ta hänsyn till dessa faktorer för att uppnå långsiktig framgång och värdeskapande.
  • Årliga Brev: Finks årliga brev till VDrunt om i världen har blivit välkända för att sätta agendan för hållbarhet och företagsansvar.

Inflytande och Utmärkelser

Larry Finks inflytande sträcker sig långt utöver BlackRock. Han har mottagit flera utmärkelser och erkännanden för sitt arbete inom finans och företagsstyrning:

 • Rankad som en av världens mäktigaste personer: Han har regelbundet listats på Forbes och andra medier som en av de mest inflytelserika personerna inom global finans.
 • Medlem av flera prestigefyllda organisationer: Fink har suttit i styrelser och rådgivande kommittéer för en rad institutioner och organisationer, inklusive World Economic Forum.

Personligt Liv

Larry Fink är gift med Lori Fink, och de har tre barn. Han är också engagerad i flera filantropiska insatser och är en stark förespråkare för utbildning och miljöskydd.

Sammanfattning

Larry Fink har genom sitt arbete med att bygga upp och leda BlackRock blivit en central figur inom den globala finansindustrin. Hans fokus på hållbarhet och långsiktig strategi har inte bara format BlackRock, utan även påverkat företagsstyrning och investeringspraktiker globalt.

Källor:

BlackRock och Filantropi

The BlackRock Foundation

BlackRock har etablerat flera initiativ och stiftelser för att främja filantropi och socialt ansvarstagande. Den mest framstående är The BlackRock Foundation, som grundades i februari 2020. Stiftelsen är inriktad på att skapa en mer inkluderande och hållbar ekonomi genom att investera i lösningar som främjar ekonomisk mobilitet, finansiell motståndskraft och hållbarhet.

Stiftelsens Huvudfokusområden:

 1. Ekonomisk Mobilitet: Stödjer program som hjälper människor att få tillgång till utbildning, jobb med högre inkomstpotential och verktyg för att bygga upp sparande.
 2. Finansiell Motståndskraft: Initiativ som BlackRock’s Emergency Savings Initiative, som lanserades med 50 miljoner USD för att hjälpa låginkomsttagare att bygga kortsiktigt sparande och skapa en ekonomisk säkerhetsnät.
 3. Hållbarhet: Investeringar i klimatlösningar, såsom en femårig investering på 100 miljoner USD i Breakthrough Energy’s Catalyst Program, som fokuserar på att utveckla och kommersialisera ren energiteknologi som grönt väte och långvarig energilagring​ (BlackRock)​​ (BlackRock)​​ (The NonProfit Times)​.

Medarbetarinitiativ och Volontärarbete

BlackRock uppmuntrar också sina anställda att delta i filantropiska insatser genom BlackRock’s Gives Network. Anställda får två betalda dagar per år för volontärarbete och företaget matchar deras donationer upp till 10 000 USD per år. Under kriser aktiverar BlackRock dessutom 2:1 matchningskampanjer för att stödja organisationer som arbetar på marken​ (BlackRock Careers)​.

Exempel på Filantropiska Projekt

Några av de projekt som finansieras av BlackRock Foundation inkluderar:

 • CodeDoor: Ett teknikbootcamp och jobbförmedlingsprogram i Tyskland, som förväntas utbilda upp till 20 000 deltagare fram till 2021.
 • Laboratoria: En social företagsträning som utbildar underanvända kvinnor för teknologijobb i Peru, Mexiko, Chile och Brasilien.
 • Upwardly Global: Ett amerikanskt program som hjälper utlandsfödda yrkesverksamma att hitta välbetalda jobb inom efterfrågade områden.
 • One Acre Fund: Ett initiativ för småjordbrukare i Afrika att plantera träd som en inkomst- och sparstrategi​ (BlackRock)​​ (The NonProfit Times)​.

Sammanfattning

Black Rock använder sin stiftelse och olika filantropiska initiativ för att adressera sociala och ekonomiska utmaningar globalt. Genom att fokusera på ekonomisk mobilitet, finansiell motståndskraft och hållbarhet, strävar BlackRock efter att skapa långsiktigt värde och en positiv inverkan på samhällen över hela världen.

BlackRock och World Economic Forum

BlackRock har starka kopplingar till World Economic Forum (WEF), och dessa kopplingar spelar en betydande roll i företagets hållbarhetsinitiativ och globala inflytande.

Partnerskap med World Economic Forum

BlackRock är en aktiv partner till WEF och deltar regelbundet i forumets årliga möten i Davos, Schweiz. Vid dessa möten diskuterar ledare från näringsliv, politik och akademi globala utmaningar och möjliga lösningar. BlackRock, genom sin omfattande investeringserfarenhet och fokus på hållbarhet, bidrar till diskussioner om ekonomisk tillväxt, hållbarhet och samhällsutveckling​ (World Economic Forum)​​ (BlackRock)​.

Larry Finks Roll

Larry Fink, ordförande och VD för BlackRock, är en framstående figur inom WEF. Han är medlem av forumets styrelse och bidrar regelbundet med sina insikter om hur företag kan balansera ekonomiska mål med socialt ansvarstagande och hållbarhet. Finks årliga brev till företagsledare, som ofta betonar vikten av hållbarhet och ESG (Environmental, Social, and Governance), speglar många av de teman som diskuteras på WEF​ (World Economic Forum)​​ (BlackRock)​.

Hållbarhetsinitiativ

Black Rock och WEF delar en gemensam vision om att främja hållbar utveckling globalt. Black Rock har initierat flera projekt och investeringar som syftar till att stödja en mer hållbar och rättvis ekonomi. Till exempel samarbetar Black Rock med UN Women för att främja gender lens investing, vilket innebär att investera med fokus på att förbättra kvinnors ekonomiska möjligheter. Detta partnerskap undertecknades vid WEF

årsmöte 2022​ (BlackRock)​.

Påverkan och Kritik

Trots BlackRocks engagemang i hållbarhetsfrågor och deras samarbete med WEF, har företaget mött kritik för potentiella intressekonflikter och deras verkliga påverkan på hållbarhetsmål. Kritiker menar att även om BlackRock förespråkar ESG-principer, kan deras investeringar i fossila bränslen och andra kontroversiella industrier undergräva dessa mål.

Slutsats

BlackRock har etablerat starka kopplingar till World Economic Forum och är djupt engagerade i globala hållbarhetsinitiativ. Genom Larry Finks ledarskap och företagets aktiva deltagande i WEF

aktiviteter, fortsätter BlackRock att spela en nyckelroll i att forma diskussioner och åtgärder kring global hållbarhet och ekonomisk rättvisa.

För mer information om BlackRocks hållbarhetsarbete och deras partnerskap med WEF kan du besöka deras respektive webbplatser:

De Största Bidragsgivarna till World Economic Forum

World Economic Forum (WEF) finansieras genom bidrag från sina strategiska partners och medlemmar, som består av några av världens ledande företag och stiftelser. Här är några av de största bidragsgivarna:

Strategiska Partners

WEFstrategiska partners är centrala för att stödja dess verksamhet och initiativ. Dessa partners bidrar ekonomiskt och deltar aktivt i forumets program och projekt för att forma den globala agendan. Några av de mest framstående strategiska partnerföretagen inkluderar:

 • BlackRock
 • Bill & Melinda Gates Foundation
 • Microsoft
 • Goldman Sachs
 • Google
 • Bank of America
 • Amazon
 • Alibaba Group
 • BP
 • IBM
 • JPMorgan Chase & Co.
 • Meta (tidigare Facebook)
 • Pfizer
 • UBS
 • Nestlé

Dessa företag och organisationer bidrar med betydande ekonomiska resurser och expertis för att stödja WEFolika initiativ, som syftar till att förbättra världens tillstånd genom samarbete och innovation​ (World Economic Forum)​​ (World Economic Forum)​.

Ekonomiska Bidrag och Partnerskap

De ekonomiska bidragen från dessa företag är kritiska för att finansiera WEFaktiviteter, inklusive det årliga mötet i Davos, forskning, och olika globala initiativ som syftar till att lösa pressande problem som klimatförändringar, hållbar utveckling och ekonomisk ojämlikhet. WEFmodell bygger på att kombinera offentliga och privata sektorer för att driva positiv förändring globalt.

Sammanfattning

World Economic Forum finansieras huvudsakligen genom bidrag från sina strategiska partners, som är några av världens största företag och stiftelser. Dessa bidrag är avgörande för att möjliggöra WEFarbete med att adressera globala utmaningar och främja hållbar utveckling. Genom sina partnerskap och medlemmars stöd kan WEF fortsätta att vara en plattform för globalt samarbete och innovation.

För mer detaljerad information kan du besöka World Economic Forums partnersida och deras sida för strategiska partnerskap.

Ytterligare Samarbetspartners och Bidragsgivare till World Economic Forum

Förutom de strategiska partnerföretagen som tidigare nämnts, finns det många andra viktiga samarbetspartners och bidragsgivare som stödjer World Economic Forum (WEF) på olika sätt. Här är en översikt över några av de mest betydande bidragsgivarna och deras roller.

Viktiga Samarbetspartners

Förutom de strategiska partners som BlackRock, Microsoft, och Bill & Melinda Gates Foundation, inkluderar WEFnätverk flera andra framstående företag och organisationer:

 1. Accenture
 2. AstraZeneca
 3. Deloitte
 4. Deutsche Bank
 5. EY (Ernst & Young)
 6. Huawei Technologies
 7. HSBC
 8. Johnson & Johnson
 9. KPMG
 10. McKinsey & Company

Dessa företag bidrar inte bara ekonomiskt utan deltar även aktivt i WEFprogram och initiativ, vilket hjälper till att forma policyer och strategier på global nivå.

Specifika Bidrag och Initiativ

WEFpartners bidrar med betydande summor för att stödja specifika projekt och initiativ inom områden som hållbar utveckling, teknologisk innovation, hälsa, och ekonomisk inkludering. Här är några exempel:

 • Breakthrough Energy Catalyst: BlackRock har investerat 100 miljoner USD i detta program som är inriktat på att utveckla och kommersialisera ren energiteknologi.
 • Global Shapers Community: Många partners stödjer detta initiativ som engagerar unga ledare från hela världen för att driva positiva förändringar i sina samhällen.
 • The Reskilling Revolution: Stöttas av flera partners, detta initiativ syftar till att förbereda arbetskraften för framtida jobb genom utbildning och omställning.

Bidragande Stiftelser

Flera stora stiftelser är också viktiga bidragsgivare till WEF:

 • Open Society Foundations: Grundad av George Soros, denna stiftelse stöder initiativ som främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Wellcome Trust: Fokuserar på att förbättra hälsa globalt genom vetenskaplig forskning och innovation.
 • Novo Nordisk Foundation: Stöttar forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård, särskilt relaterat till diabetes.

Ekonomiska Bidrag och Finansiering

WEFfinansieringsmodell är beroende av bidrag från sina medlemmar och partners. Dessa bidrag hjälper till att täcka kostnaderna för att organisera stora evenemang som det årliga mötet i Davos, samt att driva olika globala initiativ och forskningsprojekt. Medlemsavgifter och bidrag från företag och stiftelser är avgörande för att upprätthålla WEFoberoende och kapacitet att agera som en plattform för globalt samarbete.

Sammanfattning

World Economic Forum stöds av ett brett spektrum av partners och bidragsgivare, inklusive några av världens största företag och stiftelser. Dessa samarbetspartners spelar en kritisk roll i att möjliggöra WEFarbete med att adressera globala utmaningar genom ekonomiska bidrag, expertis och aktivt deltagande i forumets olika initiativ och program.

För mer information kan du besöka World Economic Forums partnersida och deras sida för strategiska partnerskap.

Slutsats

Att beskriva BlackRock som en ”dold statsmakt” är en kraftfull metafor som fångar företagets omfattande och ibland osynliga inflytande över globala ekonomier och marknader. Deras förmåga att påverka företagsstyrning, politiska beslut och ekonomiska trender på en global skala ger dem en unik och kraftfull position som kan liknas vid en statsmakts roll i att styra och forma ekonomiska och politiska landskap.

OBS!“Det är DU som avgör, artikelns trovärdighet, vilket är en avgörande aspekt i att forma en objektiv uppfattning. Vi erbjuder information och perspektiv, men vi uppmanar dig att göra din egen granskning och dra dina egna slutsatser, eftersom vi inte kan göra det åt dig.”